เขียนโดย Adminstrator หมวด: ระเบียบกฎหมาย/หนังสือเวียน
เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม 2565 ฮิต: 28
พิมพ์

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ) ครั้งที่ 1/2565

ทำเนียบผู้บริหาร